மேன்மை பெற்ற காயின்

இந்த தியானப் பகுதியில், தாயின் வயிற்றிலிருந்து முதற்பிறந்தவனும் ஆதாமின் சேஷ்ட புத்திரனுமாகிய காயீனைக் குறித்து சற்றே நாம் ஆராய்வோம்.ஆதியாகமம் 4:1கர்த்தரால் உண்டானவன். ஆதியாகமம் 4:6,7கர்த்தரின் சத்தம் கேட்டவன். ஆதியாகமம் 4:8-16கர்த்தரின் பிரசன்னத்தில் வாழ்ந்தவன். ஆனாலும், கடைசி காலத்தைப் பற்றிக் கூறும்போது யூதாவும் யோவானும், “இவர்களுக்கு ஐயோ, இவர்கள் காயீனுடைய வழியில் நடந்து… … கெட்டுப்போனார்கள்” என்றும் (யூதா 12), “பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து தன் சகோதரனைக் கொலைசெய்த காயீனைப் போலிருக்கவேண்டாம்” (1 யோவான் 3:12) என்றும் சொல்லத்தக்க தவறான… Read More மேன்மை பெற்ற காயின்

Demo Blog

Demo blog using different block Haste makes waste Haste makes waste Get in Touch. Don’t hesitate to reach out with the contact information below, or send a message using the form. 7/3A, Anna Nagar 1st Street, Ammankulam, Coimbatore – 641045 onesigideonraj@gmail.com(+91)7449098761

Valentine’s day/ What is True Love?

Preview(opens in a new tab)Valentine’s day/ What is True Love? love #truelove #valentine’sday #specialmessage #gospel #youth #today’ sneed #comeback #jesus #lives #amustwatch #அன்பு #உண்மை #சுவிசேஷம் #இளைஞர் #வாலிபர்செய்தி #கண்டிப்பாகப்பார்க்கவும் There are many kinds of love exist which would finally fade away. But we tend to choose all of them, forgetting to ask the question “what is… Read More Valentine’s day/ What is True Love?